Generelle artikler

juli 10, 2018

Børnebidraget kort fortalt

Hvis dine forældre går fra hinanden, vil den ene typisk skulle betale et fast beløb om måneden. Det kan enten være noget dine forældre fastsætter i fællesskab, men det kan også fastsættes af statsforvaltningen. Det kommer for det første an på, om dine forældre har delt forældremyndighed eller om kun én af forældrene har forældremyndigheden. Hvis de deler forældremyndigheden, vil de oftest skulle finde ud af beløbets størrelse sammen og det samme gælder også, hvis kun den ene part har forældremyndigheden. Hvis de ikke kan blive enige fastsættes det af staten.

Satserne for det normale børnebidrag

Minimumsgrænsen for et børnebidrag ligger på 1.360 kr. pr. barn og kan blive større alt efter aftaler og indkomst. Bidragets størrelse kan dog også ændre sig, eller ophøre helt, hvis én af følgende ting sker: parforholdet genoptages, bidragsyderen dør, bidragsyderen har en varig ændring af indkomst, barnet fylder 18 eller hvis barnet flytter hjem til bidragsyderen. Det er dog vigtigt at huske på, at bidragets størrelse ikke ændrer sig af sig selv, men at man selv skal indberette det til de rette autoriteter. Man kan dog også være berettiget til at få en højere sats end normalt, hvis bidragsyderen har en høj indkomst, der ligger over 500.000 kr. om året.

Forhøjet børnebidrag

Hvis den ene forælder, der er bidragsyder, tjener over 500.000, vil det være muligt for den anden forælder at søge om forhøjet børnebidrag. Bidragets ydelse kan stige med helt op til 300% alt efter, hvor meget bidragsyderen tjener. Det handler dog også om, hvor mange børn der skal betales til, da grænsen for, hvornår man kan få forhøjet børnebidrag rykkes. Hvis du for eksempel kun har ét barn at betale til, vil du skulle tene 500.000 kr. eller mere, men du skal tjene 640.000, hvis du har 3 børn, som du skal betale til. Den øvre grænse for, hvornår man skal betale 300% rykkes også tilsvarende med antallet af børn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *