Håndværk

maj 14, 2019

Få byggeprojektet godt fra start

Når du skal i gang med at bygge dit nye hjem helt fra bunden, er det en god ide, at få fat i en landinspektør. Landsyd Landinspektør dækker det meste af Sydjylland og kan hjælpe med opmåling og afsætning af skelgrænser, så du er sikker på at alt passer. Det kan gøre det en del nemmere at have et opdateret kort over ejendommen, og en Landinspektør kan også hjælpe hvis der skal laves ændring er på grunden såsom sammenlægning med en nabogrund, arealoverførsel eller udstykning.

Bliv klogere på din ejendom

Det kan virke overvældende, når man skal i gang med et byggeri, og derfor kan det give ro i maven at være sikker på, at du har den nyeste viden om din ejendom og lokalplanen for området.
I nybyggerområder kan det være en hjælp at vide præcist, hvor skellet er mellem dig og naboen, og ved gamle ejendomme, hvor der skal bygges nyt, kan det være en fordel at vide præcist, hvor stort et areal man råder over, og hvilke muligheder man eventuelt har for udstykning eller ændring af ejendommen. Dette kan gøre, at man slipper for en masse bøvl senere i arbejdet.

Få en fagmand med på råd

Desuden kan det være rart at have en fagmand med på råd, når formularer og andet skal udfyldes og indsendes til offentlige instanser. Der findes rigtig mange fagtermer og andet, man måske skal forholde sig til som f.eks. vej ret, forkøbsret, ledninger, byggeretsligt skel og meget andet. Landinspektøren kan hjælpe ved at have kontakten til myndighederne omkring f.eks. tinglysning og sørge for, at de rigtige papirer og oplysninger kommer til de rigtige myndigheder. Ved tinglysning har man hos Landsyd også mulighed for at underskrive en fuldmagt og lade dem om at gennemføre arbejdet, så man ikke selv skal bekymre sig om det.